Zglobni ležajevi

U mnogim slučajevima, kotrljajući ležajevi nisu u stanju da odgovore zahtjevima koji se traže od njih, tako da se posljednjih godina razvila druga branša ležajeva, naime zglobni ležajevi, sve više i više pronalaze primjenu u svim granama moderne industrije.

Možemo ih podijeliti u dvije osnovne skupine:
    • zglobni ležajevi (kuglasti) – ova grupa je predstavljena GE i GW-tipom zglobnih ležajeva te SA i SI-tipom zglobnih ležajeva – opterećenja se prenose preko par vlastitih površina ovih ležajevi
    • klizni zglobni ležajevi – jedna od površina trenja uvijek pripada uređaju koji je u interakciji sa ležajem – dostupni su mnoge varijante, počev od TUP i TUF te TUZ klizih ljuski do različitih oblika i veličina kliznih ploča.

Zglobni ležajevi – kuglasti
*grupa GE.. GW.. SA.. SI..

Zglobni ležajevi – klizni
*grupa TUP.. TUF.. TUW.. TUZ..