AUTOBAT
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product

AMBALAŽNI OTPAD OD OPASNIH MATERIJA

Nakon upotrebe ovog proizvoda ambalažu je potrebno da zbrinete na zakonom propisan način. Ovu ambalažu ne smijete baciti u kontejner za komunalni otpad, jer ona predstavlja opasnost za biljni i životinjski svijet i čovjeka zbog čega mora biti prikupljena i reciklirana na poseban način.

 

Zabranjeno odlaganje u kontejnere komunalnog otpada

Molimo vas da zatvorite poklopcem praznu kutiju od ovog proizvoda i bacite ambalažu u najbliži kontejner na kojem piše “AMBALAŽNI OTPAD OD OPASNIH MATERIJA” koji možete naći na mjestu na kojem ste kupili ovaj proizvod ili kod ovlaštenog prikupljača opasnog otpada.

Oznake ispod upućuju da na ovim mjestima možete besplatno odložiti opasni otpad:

 
OTPADNA ULJA I ANTIFRIZ

U slučaju da sami mijenjate ulja ili antifriz u vašem motoru znajte da se različita otpadna ulja i antifriz moraju prikupljati u različite posude. Zabranjeno je istresati otpadna motorna ulja u kanalizaciju, rijeke i tlo. Kada prikupite otpadno ulje potrebno ga je odnijeti najbližem sakupljaču opasnog otpada koji je dužan besplatno preuzeti otpadno motorno ulje ili antifriz od vas.

 

Zabranjeno bacati u kanalizaciju, na zemlju, rijeke, potoke, jezera, more

 

U slučaju da radite zamjenu ulja ili antifriza u servisu, servis je dužan da u vaše ime zbrine na zakonom propisan način otpadno ulje i antifriz nastali zamjenom u vašem motoru.
Bilo da se radi o servisu za zamjenu ulja ili reciklažnom dvorištu sakupljača opasnog otpada, i jedni i drugi su dužni na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku – fizičkom licu – o mogućnosti predaje, odnosno preuzimanja otpadnih ulja oznakom sadržaja “PREUZIMAMO OTPADNA ULJA”. Rezervoari za sakupljanje otpadnog mazivnog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i uz propisanu oznaku ključnog broja otpadnog ulja moraju nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping