SHELL SPIRAX S2 ALS 90

SHELL SPIRAX S2 ALS 90
API GL-5

Pakiranje: 20L, 209L
Primjena:
Monogradno ulje za primjenu u diferencijalima sa
ograničenim proklizavanjem (“Limited-Slip”).