MOBIL MAST EP2

MOBIL MAST EP2

Pakiranje: tuba 400 gr
Odobrenje (Zadovoljava zahtjeve):
DIN 51825

Primjena: Litijeva mast visokih performansi formulirana tako da pruža dodatnu zaštitu od trošenja, hrđe i ispiranja vodom u industrijskim aplikacijama. Preporučen raspon radne temperature je od -20 º C do 130 º C, ali se može koristiti i na većim temperaturama ako se učestalost podmazivanja sukladno povećava.