LOTOS EMULGOL ES-12

LOTOS EMULGOL ES-12 

ISO L-MAA

Namijenjeno je za pravljenje vodenih emulzija koji se koriste za hlađenje te tekućina za podmazivanje kod obrade raznih metala, lijevanog čelika te njihovih slitina. Ovisno o tipu metala preporuča se koncentracija emulzije od 5 % – 15 % sa vodom tvrdoće do 15°N.

Pakiranje: 5L