Kosi kuglični ležajevi

Kosi kuglični ležajevi su svestrani, nerastavljivi ležajevi sa čvrstim vanjski i unutrašnjim prstenovima te kuglicama i kavezom od poliamida, čelika ili mesinga. Žlijebovi od unutarnjeg i vanjskog prstena se prebijaju u odnosu na drugi u smjeru od osi ležaja. Dostupni oni su u otvorenoj i zatvorenoj verziji. Njihov kapacitet samopodešavanja je vrlo mali.

Jednoredni kosi kuglični ležajevi

*grupa 718.. 719.. 70.. 72.. 73.. 74..

Jednoredni kosi kuglični ležajevi su opteretivi i radijalno i aksijalno, aksijalne sile preuzimaju samo u jednom smjeru. Oni se postavljaju nasuprot drugom ležaju koji preuzima protuvođenje.

Dvoredni kosi kuglični ležajevi

*grupa 38.. 39.. 30.. 32.. 33..

Upotrebljavaju se kod veće preciznosti, mogu biti u paru i ugrađuju se jedan pored drugog. Ovakvi ležajevi u paru pogodni su za prijenos većih aksijalnih opterećenja, te veliki broj okretaja i veće nosivosti.

Kosi kuglični ležajevi – posebne vrste

*grupa Q.. QJ.. 718.. 719.. 70.. 72..

Upotrebljavaju se kod veće preciznosti, mogu biti u paru i ugrađuju se jedan pored drugog. Ovakvi ležajevi u paru pogodni su za prijenos većih aksijalnih opterećenja, te veliki broj okretaja i veće nosivosti.