Aksijalni kruti kuglični ležajevi

Aksijalni kruti kuglični ležajevi sa sastoje od prstenova koji dosjedaju u kućište te kuglastih podložnih prstenova te sklopa kuglica sa kavezom. Ležajevi su rastavljivi, tako da se kuglice s kavezom mogu montirati odvojeno od prstenova. Dodatno seriji s ravnim prstenovima postoje serije s kuglastim kućišnim prstenovima da se kompenziraju pogreške kuta. Ova serija se koristi zajedno s podložnim prstenovima. Aksijalni kruti kuglični ležajevi su dostupni kao jednostrano nosivi te dvostrano nosivi. Obe serije podnose aksijalne sile, ali radijalno ne smiju biti opterećeni.

Jednostrano nosivi aksijalni kuglični ležajevi
*grupa 511.. 512.. 513.. 514..

Dvostrano nosivi aksijalni kuglični ležajevi
*grupa 522.. 523.. 524..
 

Jednostrano nosivi aksijalni kuglični ležajevi sa kuglastim kućišnim prstenom i podložnim prstenom
*grupa 532.. 533.. 534..

Dvostrano nosivi aksijalni kuglični ležajevi s dva kuglasta kućišna prstena
*grupa 542.. 543.. 544..