• Vlašići bb, 88345 Sovići
  • +387 39 671 052 • +387 39 671 142 • +387 39 670 508
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Cilindrično valjkasti ležajevi

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi su rastavljivi. To olakšava montažu i demontažu; oba prstena ležaja mogu biti čvrsto dosjednuta, modificirano linijsko dodirivanje između valjaka i plohe kotrljanja sprečava ivična naprezanja.

 

Različite izvedbe cilindrično valjkastih ležajeva razlikuju se po rasporedu ramena. Izvedba NU ima dva ramena na vanjskom prstenu i unutarnji prsten bez ramena. Kod izvedbe N ima unutarnji prsten dva ramena, vanjski prsten je bez ramena, oba navedena tipa su slobodni ležajevi i rastavljivi su što olakšava montažu i demontažu. Cilindrično valjkasti ležajevi NJ imaju dva ramena na vanjskom prstenu te jedno rame na unutarnjem prstenu, mogu nositi aksijalne sile u jednom smjeru. Kao čvrsti ležajevi za preuzimanje izmjenično djelujućih aksijalnih sila ugrađuju se cilindrično valjkasti ležajevi NUP koji na svom vanjskom prstenu ima dva ramena, a na unutarnjem jedno čvrsto rame i jedan slobodan rameni prsten.

 

Dvoredni cilindrično valjkasti ležajevi su slobodni ležajevi, njihova rastavljivost olakšava montažu i demontažu, oba prstena ležaja mogu biti kruto dosjednuta.

 

Punovaljkasti ležajevi su podobni za posebno visoko opterećena uležištenja i umjereni broj okretaja, koriste se za gradnju reduktota i dizalica.

lezajevi5a

 

 

 

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NU.. NUB.. NUC..
 

lezajevi5b

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NJ.. NJP..
 

lezajevi5c

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NH.. NUJ..
 

lezajevi5d

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NUP..
 

lezajevi5e

 

Jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa N.. NF.. NP
 

lezajevi5f

Dvoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NN.. NN..K
 

lezajevi5g

Dvoredni cilindrično valjkasti ležajevi
*grupa NNU.. NNU..K
 

lezajevi5h

Cilindrično valjkasti ležajevi - punovaljkasti (bez kaveza)
*grupa NCF.. NJF.. NNC.. NNCF.. NNCL.. NNF.
 

lezajevi5i

 

Cilindrično valjkasti ležajevi -bez unutarnjeg prstena
*grupa RN .. RNU..
 

lezajevi5j

Rameni prsten za cilindrično valjkaste ležajeve
*grupa HJ
 

lezajevi5k